نوشته شده توسط : Admin
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3009 ورژن A3009KEU1BOL2_CTC1BOL2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3009 ورژن A3009KEU1BPE1_CTC1BPE1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
4.27KB
فایل pit سامسونگ A3009


:: بازدید از این مطلب : 3861
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

N950U USERDATA VZW N950USQS5CSA1

G975U USERDATA CCT G975USQU1ASBA

G975U USERDATA VZW G975USQU1ASBA

G973U USERDATA CCT G973USQU1ASBA

G973U USERDATA VZW G973USQU1ASBA

G970U USERDATA CCT G970USQU1ASBA

G970U USERDATA VZW G970USQU1ASBA

G955U USERDATA VZW G955USQS5CSB1

G950U USERDATA VZW G950USQS5CSB1

N960U USERDATA TMB N960USQU1CSB3

G930V G930VVRS9CSB1 G930VVZW9CSB1 USA Verizon Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRS9CSB1 G930VVZW9CSB1 اندروید 8.0

G935V G935VVRS9CSB1 G935VVZW9CSB1 USA Verizon Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRS9CSB1 G935VVZW9CSB1 اندروید 8.0

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A505F - A505F-DS - A505X ورژن A505FDDU1ASC1

J610F COMBINATION FAC FA81 J610FXXU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J610F - J610F-DS ورژن J610FXXU1ASB1

Samsung A305F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ  A305F , A305FN , A305GT ,A305G ,A305GN

Samsung A505F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ A505F - A505FN , A505FM , A505G , A505GT , A505GN


:: بازدید از این مطلب : 3795
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G960F G960FXXU2CSB9 G960FOXM2CSB3 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU2CSB9 G960FOXM2CSB3 اندروید 9.0

G965F G965FXXS2CSB8 G965FOXM2CRLI Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS2CSB8 G965FOXM2CRLI اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASBA G970UOYN1ASBA USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASBA G970UOYN1ASBA اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASBA G973UOYN1ASBA USA ANdroid 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASBA G973UOYN1ASBA اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASBA G975UOYN1ASBA USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASBA G975UOYN1ASBA اندروید 9.0

R800X R800XXXU1ASB1 R800XOXA1ASB1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800X ورژن R800XXXU1ASB1 R800XOXA1ASB1

R810X R810XXXU1ASB1 R810XOXA1ASB1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810X ورژن R810XXXU1ASB1 R810XOXA1ASB1

T837T T837TUVS1ASB3 T837TTMB1ASB3 USA T Mobile Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS1ASB3 T837TTMB1ASB3 اندروید 8.1.0

J327W Binary U3 COMBINATION OYA FA70 J327WVLU3BSA1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J327W ورژن J327WVLU3BSA1 باینری 3

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASB1

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASB1

T837V T837VVRS1ASB3 T837VVZW1ASB3 USA Verizon Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS1ASB3 T837VVZW1ASB3 اندروید 8.1.0

T818V T818VVRS1BSBD T818VVZW1BSBD USA Verizon Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818V ورژن T818VVRS1BSBD T818VVZW1BSBD اندروید 7.0
 


:: بازدید از این مطلب : 3800
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

J737T COMBINATION FAC FA80 J737TUVU4ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU4ASB1

N960U N960USQU1CSB3 N960UOYN1CSB3 USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSB3 N960UOYN1CSB3 اندروید 9.0

N950U N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 اندروید 8.0

G955U G955USQS5CSB1 G955UOYN5CSB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5CSB1 G955UOYN5CSB1 اندروید 8.0

G950U G950USQS5CSB1 G950UOYN5CSB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5CSB1 G950UOYN5CSB1

G965U USERDATA SPR G965USQS3CSAG

توضیحات : G965U USERDATA For SPR Version G965USQS3CSAG

G960U USERDATA SPR G960USQS3CSAG

توضیحات : G960U USERDATA For SPR Version G960USQS3CSAG

G960U USERDATA AIO G960USQS3CSAG

توضیحات : G960U USERDATA For AIO Version G960USQS3CSAG
 


:: بازدید از این مطلب : 3538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

E500F E500FXXS1BRH3 E500FOJV1BRH1 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ E500F ورژن E500FXXS1BRH3 E500FOJV1BRH1 اندروید 5.1.1

Samsung G975U Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G975U

Samsung G970F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G970F


:: بازدید از این مطلب : 3626
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G965U COMBINATION FAC FA80 G965USQU3ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU3ASB1

G960U COMBINATION FAC FA80 G960USQU3ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU3ASB1 باینری 3

T580 T580XXU4CSA1 T580OJV4CSA1 Farsi Arabic Android 8.1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T580 ورژن T580XXU4CSA1 T580OJV4CSA1 اندروید 8.1

J600F J600FXXU3ASA1 J600FOJM3ASA1 Farsi Arabic Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3ASA1 J600FOJM3ASA1 اندروید 8.0

G891A G891AUCS5CSB1 G891AATT5CSB1 USA ATT Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G891A ورژن G891AUCS5CSB1 G891AATT5CSB1 اندروید 8.0

A600AZ A600AZTUS3ASB1 A600AZAIO3ASB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS3ASB1 A600AZAIO3ASB1 اندروید 8.0

A600A A600AUCS3ASB1 A600AATT3ASB1 USA ATT Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS3ASB1 A600AATT3ASB1 اندروید 8.0
 


:: بازدید از این مطلب : 3815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G970F G970FXXU1ASBA G970FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASBA G970FOXM1ASBA اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASBA G973FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASBA G973FOXM1ASBA اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASBA G975FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASBA G975FOXM1ASBA اندروید 9.0

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASB5


:: بازدید از این مطلب : 3763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASB5

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASB5

G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASB4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASB4


:: بازدید از این مطلب : 4271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()