نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 5792
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 5644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 5812
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASB1.tar.md5.7z

A9200 COMBINATION FAC FA80 A9200ZCU1ASA3

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASB1.tar.md5.7z

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASB1.tar.md5.7z

T395 Binary 4 COMBINATION OXA FA71 T395XXU4ASA2 OXAFAC CL12360518 QB21813394 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

G930F Binary 4 COMBINATION FA60 G930FXXU4ASA2 CL7964511 QB21811097 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASB1.tar.md5.7z

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASB1.tar.md5.7z

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASB1.tar.md5.7z

V110W COMBINATION FTMA V110WVLU1ARL1.tar.md5.7z

G8870 COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU1ASB1 FACFAC CL15162660 QB21931882 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

G935F Binary 4 COMBINATION FA60 G935FXXU4ASA2 CL7964511 QB21811149 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

A600P Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU2ASA1 FACFAC CL14162109 QB21815157 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

A600A Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU3ASB1 FACFAC CL14162109 QB21857079 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

A600A Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU2ASA1 FACFAC CL14162109 QB21790388 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASA5.tar.md5.7z

M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASA6 FACFA81 M205GFAC1ASA6 CL15193845 QB21625006 REV03 user mid noship.tar.md5.7z

G8870 COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU1ASA2 FACFAC CL15162660 QB21557865 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

G965U COMBINATION FAC FA80 G965USQU3ASA2 FACFAC CL13230190 QB21743240 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

G960U COMBINATION FAC FA80 G960USQU3ASA2 FACFAC CL13230190 QB21742312 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

J260AZ COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU1ARL3 FACFAC CL15037458 QB21156466 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

T837V COMBINATION FAC FA81 T837VVRU1ASA1 FACFAC CL14168542 QB21613692 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

J410F COMBINATION FAC FG00 J410FXXU1ASA1 FAC CL14452429 QB21663074 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASA5 FACFA81 M205FFAC1ASA5 CL15193985 QB21624943 REV03 user mid noship.tar.md5.7z

G965U Binary 3 COMBINATION FAC FA80 G965USQU3ASA1 FACFAC CL13230190 QB21550576 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

G960U Binary 3 COMBINATION FAC FA80 G960USQU3ASA1 FACFAC CL13230190 QB21550766 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5.7z

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASA2 FACFA81 M205FFAC1ASA2 CL15136789 QB21412035 REV03 user mid noship.tar.md5.7z

M105F COMBINATION FAC FA81 M105FDDU1ASA2 FACFAC CL15101863 QB21376016 REV00 user mid noship.tar.md5.7z

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASA1.tar.md5.7z

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASA1.tar.md5.7z:: بازدید از این مطلب : 5897
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

T595 T595JXU2ARL1 T595OJM2ARL1 Farsi Arabic Android 8.1 4File Firmware

A600FN A600FNXXU3ASA3 A600FNOVF3ARL4 Android 8.0 4File Firmware

J737A J737AUCU3ASA2 J737AATT3ASA2 USA ATT Android 8.0 5File Firmware

G965USQU3CSAB G965UOYN3CSAB USA Android 9.0 5File Firmware

G960USQU3CSAB G960UOYN3CSAB USA Android 9.0 5File Firmware

R775A R775AUCU1CSA1 R775AATT1CSA1 USA ATT 4File Firmware

R765A R765AUCU2DSA1 R765AATT2DSA1 USA ATT 4File Firmware

N950USQS5CRL1 N950UOYN5CRL1 USA Android 8.0.0 5File Firmware

J737UUEU2ASA1 J737UOYM2ASA1 USA Android 8.0 5File Firmware

R815USQU1BSA7 R815UOYN1BSA7 USA 4File Firmware

R805USQU1BSA7 R805UOYN1BSA7 USA 4File Firmware

J330FXWU3BSA1 J330FOJV3BSA1 Farsi Arabic Android 8.0 4File Firmware

N960USQU1CSAA N960UOYN1CSAA USA Android 9.0 5File Firmware

T837R4TYS1ASA2 T837R4USC1ASA2 USA Android 8.1.0 4File Firmware

T827R4TYS2BSA1 T827R4USC2BSA1 USA Android 8.0 4File Firmware

J727R4TYS1BSA1 J727R4USC1BSA1 USA Android 8.1.0 4File Firmware

G925FXXU6ESA1 G925FXSG6ERL1 Farsi Arabic Android 7.0 4File Firmware

G920FXXU6ESA1 G920FXSG6ERL1 Farsi Arabic Android 7.0 4File Firmware

T387VVRU1ASA1 T387VVZW1ASA1 USA Verizon Android 8.1.0 4File Firmware

J327U J327UUEU3BSA1 J327UOYM3BSA1 USA Android 8.1.0 5File Firmware

J810F J810FJXS2ASA1 J810FOJM2ARJ3 Farsi Arabic Android 8.0 4File Firmware

J730F J730FXWS3BSA3 J730FOJV3BRJ3 Farsi Arabic Android 8.1.0 4File Firmware

G892A G892AUCS3BSA1 G892AATT3BSA1 USA ATT Android 8.0 5File Firmware

N960U N960USQU1CSAA N960UOYN1CSAA USA Android 9.0 Pie 5File Firmware

T597P T597PVPU1ASA2 T597PSPT1ASA2 USA Sprint Android 8.1.0 5File Firmware:: بازدید از این مطلب : 6099
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 ... 16 17 18 19 20 ... 21 صفحه بعد