نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH1 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSH1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSI4 اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSI4 اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSI4 اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH8 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH8 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASI1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASI1

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASI1

 
:: بازدید از این مطلب : 348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASH6

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASH6

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976QXXU0ASI1

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU0ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASH7

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASH7

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASHD اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASHD Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU5BSH5 اندروید 9.0

J600F J600FXXU5BSH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI2 اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU2ASI1 باینری U2

S102DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU2ASI1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4CSI1 اندروید 9.0

T397U T397UUEU4CSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS5BSG2 اندروید 8.1

S737TL S737TLUDS5BSG2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3BSG5 اندروید 9.0

J737U J737UUEU3BSG5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4BSH3 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS4BSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES3BSH2 اندروید 9.0

A600U A600UUES3BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH2

S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU6ASG1 باینری U6

S337TL Binary U6 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU6ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH1 اندروید 9.0

S506DL S506DLUDU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS6BSG2 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS6BSG2 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UEU2ASH6 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UEU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU2ASH1 باینری U2

M205G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205GDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU5ASI1 باینری U5

T390 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T390XXU5ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI1

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI1

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASH7

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI2

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASH1 باینری U2

A205U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASI1 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASH3

A102U COMBINATION FAC FA90 A102USQU1ASH3

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASH7 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASH7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASHB اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASHB اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCSACSH3 اندروید 8.0

G935A G935AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCSACSH3 اندروید 8.0

G930A G930AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH9 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASH9 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI3

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASH3 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASH2

A260F COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH6 اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSHC اندروید 9.0

N950F N950FXXS7DSHC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASH4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASH4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH2 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH2 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH2 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2BSH2 اندروید 9.0

T837V T837VVRU2BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T719 ورژن T719XXU2BSA1 اندروید 7.0

T719 T719XXU2BSA1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P ورژن T387PVPU1BSH6 اندروید 9.0

T387P T387PVPU1BSH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASHI اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASHI Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UEU1ASHA اندروید 9.0

F900U1 F900U1UEU1ASHA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU2BSH8 اندروید 9.0

A750F A750FXXU2BSH8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI1

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI1

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH3

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASG2 باینری U4

T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASG3

S205DL COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASI1

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH7

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI1

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH7

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI1

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASI1

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH7

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI1

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASH2

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASH2

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T830 ورژن T830XXU4BSG4 اندروید 9.0

T830 T830XXU4BSG4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASGA اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830X ورژن R830XXXU1ASHF

R830X R830XXXU1ASHF 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASHE اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASHE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASHE اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASHE Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU2ASH1 اندروید 9.0

G977U G977UUCU2ASH1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXS6CSH5 اندروید 9.0

A730F A730FXXS6CSH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHL اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASHL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU1ASH1 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASHA اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASHA Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Adminکامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHC   

  A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASHC

 
:: بازدید از این مطلب : 394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH5

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH5

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH4

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASH1 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASH1

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASH1

 
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 شهريور 1398 | نظرات ()