نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASI1 باینری U2

J410F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J410FXXU2ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS5DSI1 اندروید 9.0

G955F G955FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS5DSI1 اندروید 9.0

G950F G950FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS2ASI5 اندروید 9.0

A505F A505FDDS2ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 655
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASG1

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI4

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI3

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI4

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASI4

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASI3

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI4

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU1ASI2

M307F COMBINATION FAC FA90 M307FXXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASI3

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU2ASH1 باینری U2

A750FN Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU2ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2BSH3 اندروید 9.0

M205F M205FDDU2BSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASI3 اندروید 9.0

T545 T545XXU1ASI3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU4ASI2 باینری U4

J260G Binary U4 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU4ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900D ورژن SCV44KDU1ASI3

SC V44 F900D COMBINATION FAC FA90 SCV44KDU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASI1

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI4

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASI1

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن ساموسنگ N970F ورژن N970FXXU1ASI2

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A605G ورژن A605GDXU5ASI1 باینری U5

A605G Binary U5 COMBINATION FAC FA80 A605GDXU5ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727A ورژن J727AUCS6BSH1 اندروید 8.0

J727A J727AUCS6BSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSI2 اندروید 9.0

N960U N960USQU2CSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUEU3BSI2 اندروید 9.0

J337U J337UUEU3BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIA اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSIA اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSIA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIA اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS6ESH6 اندروید 8.0

G935F G935FXXS6ESH6 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS6ESH6 اندروید 8.0

G930F G930FXXS6ESH6 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSI3 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASI3 اندروید 9.0

A205U A205USQU2ASI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASHE اندروید 9.0

A205U A205USQU2ASHE Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASI3 اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS2ASI4 اندروید 9.0

A102U A102USQS2ASI4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU3ASH1 باینری U3

S357BL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S357BLUDU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T927A ورژن T927AUCU3ASI1 باینری U3

T927A Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASI3

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASI3

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASI3

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS3BSI2 اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYS3BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU3BSH1 اندروید 9.0

T835 T835JXU3BSH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYS2BSI1 اندروید 9.0

T387R4 T387R4TYS2BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASI2 اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737V ورژن J737VVRS4BSI2 اندروید 9.0

J737V J737VVRS4BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRS4BSI2 اندروید 9.0

J737VPP J737VPPVRS4BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727T ورژن J727TUVS6BSI2 اندروید 8.1.0

J727T J727TUVS6BSI2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727T1 ورژن J727T1UVS6BSI2 اندروید 8.1.0

J727T1 J727T1UVS6BSI2 Android 8.1.0 4File Firmwae

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU6CSI2 اندروید 9.0

G965U G965USQU6CSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU6CSI2 اندروید 9.0

G960U G960USQU6CSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935VC ورژن G935VCCTUACSI3 اندروید 8.0

G935VC G935VCCTUACSI3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPSACSI2 اندروید 8.0

G935P G935PVPSACSI2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS6ESH5 اندروید 8.0

G935F G935FXXS6ESH5 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VC ورژن G930VCCTUACSI3 اندروید 8.0

G930VC G930VCCTUACSI3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPSACSI2 اندروید 8.0

G930P G930PVPSACSI2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS6ESH5 اندروید 8.0

G930F G930FXXS6ESH5 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS5BSI2 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUS5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASG1

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASG1

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASI6 باینری U3

G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASI6

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASI5 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASI4

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU3ASI1 باینری U3

J260T1 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU3ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASI5 اندروید 9.0

A805F A805FXXU2ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387T ورژن T387TUVU1BSI1 اندروید 9.0

T387T T387TUVU1BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU3BSH3 اندروید 9.0

S357BL S357BLUDU3BSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASHH

R835U R835USQU1ASHH 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R825U ورژن R825USQU1ASHH

R825U R825USQU1ASHH 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVU5BSG2 اندروید 9.0

J737T1 J737T1UVU5BSG2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737P ورژن J737PVPS4BSI5 اندروید 9.0

J737P J737PVPS4BSI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU3BSH6 اندروید 9.0

J260AZ J260AZTUU3BSH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSI2 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSI2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 554
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU5BSI1 باینری U5

J337R7 Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU5BSI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU4ASE1 باینری U4

J337R7 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU4ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU3ASI1 باینری U3

J610FN Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2

J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI4

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI2

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ASG1

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ASG1

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R835 ورژن R835USQU1ASI2

R835 COMBINATION FT40 R835USQU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R825 ورژن R825USQU1ASI2

R825 COMBINATION FT40 R825USQU1ASI2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASHE اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASHE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASHE اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASHE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPS4BSI5 اندروید 9.0

J337P J337PVPS4BSI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXS4ASI2 اندروید 8.1.0

J260F J260FXXS4ASI2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2BSI4 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES2BSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSI4 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSI4 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASI5 اندروید 9.0

F900F F900FXXU1ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASI1 اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASI1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASG1

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASG1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU4ASI2 باینری U4

J260F Binary U4 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU4ASI2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASI2 اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818V ورژن T818VVRS1BSIF اندروید 7.0

T818V T818VVRS1BSIF Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRU1BSI1 اندروید 9.0

T387V T387VVRU1BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BSI9

R830 R830XXU1BSI9 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BSI9

R820 R820XXU1BSI9 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSI1 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH4 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J250F ورژن J250FXXS2ASI2 اندروید 7.1.1

J250F J250FXXS2ASI2 Android 7.1.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRS2ASI4 اندروید 9.0

G977U G977UVRS2ASI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSI4 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSI4 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G611F ورژن G611FXXS1CSI1 اندروید 9.0

G611F G611FXXS1CSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPS4BSI3 اندروید 9.0

A600P A600PVPS4BSI3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI6

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI6

 


 

کامبینیشن سامسونپ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI6

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASI2 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASI4 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASI3

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASI3

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827V ورژن T827VVRU3CSH4 اندروید 9.0

T827V T827VVRU3CSH4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASHB اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASHB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI2 اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI2 اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSI1 اندروید 9.0

N960U N960USQU2CSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXXU7CSG4 اندروید 9.0

J701F J701FXXU7CSG4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXS2ASI2 اندروید 8.1.0

J410F J410FXXS2ASI2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU3BSH6 اندروید 9.0

J260A J260AUCU3BSH6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCS2ASI1 اندروید 9.0

G977U G977UUCS2ASI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASI6 اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASI6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASIG اندروید 9.0

G975F G975FXXU3ASIG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASI6 اندروید 9.0

G973U G973USQS2ASI6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASIG اندروید 9.0

G973F G973FXXU3ASIG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASI6 اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASI6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASIG اندروید 9.0

G970F G970FXXU3ASIG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH7 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH7 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSI4 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSI4 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASI2 اندروید 9.0

A205U A205USQU2ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASI6 اندروید 9.0

A105F A105FDDU3ASI6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 568
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASH6

T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASH6

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI2

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASI1 باینری U6

J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASH7

T545 COMBINATION FAC FA90 T545XXU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU2ASI1 باینری U2

S506DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M107F ورژن M107FDDU1ASI1

M107F COMBINATION FAC FA90 M107FDDU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105F ورژن M105FDDU2ASI1 باینری U2

M105F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M105FDDU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU1ASI1

A260G COMBINATION FAC FG00 A260GXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A707F ورژن A707FDDU1ASI1

A707F COMBINATION FAC FA90 A707FDDU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600A ورژن A600AUCU5ASI1 باینری U5

A600A Binary U5 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU5ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASI1 اندروید 9.0

T545 T545XXU1ASI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASI1 اندروید 9.0

T540 T540XXU1ASI1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPS2ASI1 اندروید 9.0

G977P G977PVPS2ASI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASI1 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A207F ورژن A207FXXU1ASI2 اندروید 9.0

A207F A207FXXU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبنییشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASI1

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2ASH1 باینری U2

M205F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI4

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI3

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI5

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI5

 


 

کامبینشن سامسونگ G960D ورژن SC03KOMU1ASA1

SC 02K G960D COMBINATION FAC FA80 SC03KOMU1ASA1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T515 ورژن T515XXU2ASH6 اندروید 9.0

T515 T515XXU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASI4 اندروید 9.0

T510 T510XXU2ASI4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3CSI3 اندروید 9.0

N960F N960FXXU3CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES3ASH3 اندروید 8.0

J337U J337UUES3ASH3 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASHF اندروید 9.0

G977B G977BXXU2ASHF Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5DSHC اندروید 9.0

G955F G955FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5DSHC اندروید 9.0

G950F G950FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 581
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 شهريور 1398 | نظرات ()